สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

จิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชน

จิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชน

อาสาพัฒนาชุมชน 2

การนั่งรอความหวังจากนักการเมืองท้องถิ่นและกรรมการชุมชนที่ผ่านมา อาจสร้างความผิดหวังให้กับหลายๆ ชุมชน ซึ่งคิดว่าไม่ต่างกัน  ดูได้จากเงินเยียวยาช่วยเหลือที่น้อยนิดเทียบไม่ได้กับทรัพย์สินและรายได้ที่หายไป

      

กรรมการชุมชนที่มีจิตอาสา ลุยน้ำนำอาหารแจกจ่ายช่วงน้ำท่วมนับเดือน

ยิ่งแย่เมื่อเงินชดเชยเหล่านั้นไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับผู้ด้อยโอกาส อย่างเช่น ผู้เช่าอาศัยบ้านริมคลอง หรือผู้เปิดร้านค้าในคอนโดชั้นล่าง เพราะเงินส่วนใหญ่เจ้าของห้องเช่าจะเป็นผู้ได้รับ

อย่างที่เกริ่นไว้ในข้อมูลเบื้องต้น ผู้อาศัยในคอนโดกว่าครึ่งเป็นผู้เช่า สิทธิเบื้องต้นทั้งทางด้านเงินช่วยเหลือและสวัสดิการสังคม ย่อมไม่ได้รับ มีผู้เช่าอาศัยจำนวนไม่น้อยที่ปักหลักทำมาหากินอยู่ในชุมชนมาเป็นเวลานาน เมื่อประสบน้ำท่วมจึงฟื้นตัวได้ยาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ

ทุกวิกฤติย่อมมีโอกาส อย่างเช่น กลุ่มผู้สูงวัยที่ออกมาชี้นำให้ช่วยเหลือตัวเองให้อยู่รอด โดยการทำสวนครัวชุมชนให้เป็นตัวอย่าง แล้วชวนเด็กๆ ได้ลงมือทำพร้อมๆ กับผู้ปกครอง เป็นโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

จิตอาสาอีกกลุ่มหนึ่ง มองเห็นความลำบากของพ่อแม่ที่เพิ่งฟื้นตัวจากน้ำท่วม อยากแบ่งเบาภาระ ช่วยกันออกเงินเช่าห้องชั้นล่างของคอนโดจัดทำเป็นห้องสมุด รับบริจาคหนังสือจากสมาชิกในชุมชน เพื่อให้เด็กๆ มีที่ทำกิจกรรม และพักผ่อน หาความรู้ ทำการบ้าน  นอกจากนี้ยังจัดสอนวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งความรู้พื้นฐานความพอเพียง และศิลปะงานประดิษฐ์ ให้เด็กๆ ในชุมชนในช่วงปิดภาคเรียน

นับเป็นจุดเริ่มต้นของการหันมาสร้างเครือข่าย ให้จิตอาสาอื่นๆ ได้ร่วมทำประโยชน์แก่ชุมชนอย่างการจัดสถานที่และหาโต๊ะปืงปอง เอามาให้เยาวชนในชุมชนได้ใช้ออกกำลังกาย ไม่ต้องออกไปรวมกลุ่มที่อื่น ทำให้เบาใจผู้ปกครองที่กลัวบุตรหลานจะไปมั่วสุมไกลตา

 

กิจกรรมนอกสายตาของจิตอาสาเหล่านี้ ได้รับความสนใจจากสื่อสาธารณะ ขอเข้ามาถ่ายทอดเพื่อนำไปเผยแพร่ ให้กำลังใจกับชุมชนอื่นๆ  ทำให้เกิดการต่อยอดมากขึ้น

 

ปัจจุบันมีกลุ่มจิตอาสาที่รวมตัวกัน ตั้งเป็นกลุ่มงานประดิษฐ์สำหรับผู้สูงวัยและเยาวชน เพื่อนำร่องฝึกฝีมือไว้รอการสนับสนุนจากหน่วยงานของท้องถิ่น เข้ามาต่อยอดสร้างงานเสริมรายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่มฯ  ซึ่งมีความพยายามนำผลงานออกประชาสัมพันธ์ และเตรียมจัดทำร้านค้าของชุมชนบนอินเตอร์เน็ต

กลุ่มบัณฑิตสามัคคีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความสามัคคีในชุมชน จะนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นจุดขายของชุมชนในอนาคต

 

กลุ่มบัณฑิตใจอาสา
22 ตุลาตม 2555

บันทึก

Tags : สูงวัยใจอาสา เยาวชนบ้านคนดี กลุ่มงานประดิษฐ์ผู้สูงวัย

view