สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
สานต่อที่พ่อทำ

สานต่อที่พ่อทำ

แอนิเมชันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ฟ้าทอฝัน The Inspiring King” , แอนนิเมชั่นอธิบาย "โครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" , ศิลปะไม้ไอติม โมเดลกังหันชัยพ...

อ่านต่อ
ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

เรือใบทรงสร้างในรัชกาลที่๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรด “เรือใบ” เป็นกีฬาพิเศษ พระองค์ท่านทรงสร้างเรือใบด้วยพระองค์เอง และเข้าแข่งขันในกีฬาเรือใบระดับชาติ จนเป็นที่ยอมรับในพระปรีช...

อ่านต่อ

Article

โรคลืมชั่วคราว

โรคลืมชั่วคราว

เมื่อหลายปีก่อน แอ็ดมินได้ถ่ายทอดกิจกรรมชุมชนผ่านรายการ "ลุยไม่รู้โรย" ตอนไม่จำ..ไม่ลืม สมัยที่ชายน้อยเป็นคนเดินเรื่อง ซึ่งตอนนั้นโรคอัลไซเมอร์ กำลังเป็นที่สนใจของคนทั่วไป จนทำให้แอ็ดมิน คิดว่าตัวเอ...

อ่านต่อ
สมุนไพรพอกเข่า ชมรมลีลาสวรรค์

สมุนไพรพอกเข่า ชมรมลีลาสวรรค์

ชมรมผู้สูงอายุลีลาสวรรค์ กับสุขภาพชุมชน เมื่อ ปี2552 กระทรวงสาธารณะสุข มีนโยบายให้ รพสต. ต้องมีชมรมผู้สูงอายุ เพื่อสร้างสังคมผู้สูงวัย ในหมู่ อสม.และผู้สูงอายุที่รักสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุลีลาสวรรค์ จึ...

อ่านต่อ
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี่ดิจิตัลสู่ประเทศไทย 4.0

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี่ดิจิตัลสู่ประเทศไทย 4.0

“เปลี่ยนวิธีคิด พัฒนาตนเอง สู่ความสำเร็จ” วิทยาลัยนานาชาติพระนคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี่และบริการดิจิทัล ได้เปิดโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลโลย...

อ่านต่อ
DIY โมเดลเรือใบไม้ไอติม

DIY โมเดลเรือใบไม้ไอติม

เป็นตอนจบของโมเดลคุณขอมา เป็นเรือใบจำลองเพื่อนำไปประกอบโครงงาน สานต่อเพื่อพ่อของแผ่นดิน ซึ่งได้ออกแบบไว้ให้สามารถนำไปเป็นต้นแบบงานประดิษฐ์ “เล่นตามพ่อ” ที่เคยไปทำ เวิร์คช็อป ในงานเฉลิมพร...

อ่านต่อ
ต้นแบบวิถีธรรมวิถีไทย

ต้นแบบวิถีธรรมวิถีไทย

ดร.พยุง ใบแย้ม รับราชการเป็นครูมากว่า 40 ปี เป็นความภาคภูมิใจ ที่ได้ตอบแทนคุณแผ่นดิน ทำหน้าที่เป็นข้ารับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ ตลอด 60 ปีของชีวิต ของความเป็น ...

อ่านต่อ
ความหวังของผู้สูงวัย

ความหวังของผู้สูงวัย

การเป็นกระบอกเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชน และกิจกรรมผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่องบนเว็บไซต์ “ใจอาสา” และเป็นสื่อกลางสนับสนุน ส่งเสริมให้ได้รับการถ่ายทอดต่อ ผ่านสื่อออนไลน์ และรายการโทรทัศน์ ...

อ่านต่อ
กลุ่มใจอาสาพัฒนาลำสามแก้ว

กลุ่มใจอาสาพัฒนาลำสามแก้ว

กลุ่มสูงวัยใจอาสา กับโครงการประชารัฐ พร้อมเทคโนโลยีสารสนเทศเต็มรูปแบบ เพื่อพัฒนาชุมชนให้ก้าวทันเศรษฐกิจไทย ยุคสังคมยุคดิจิตัล ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี...

อ่านต่อ
Young Happy ยังแฮปปี้

Young Happy ยังแฮปปี้

แนะนำเว็บไซต์สำหรับผู้สูงวัย YoungHappy.com จากที่คาดการณ์ว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเข้าไปทุกที ประชากรในส่วนนี้จะเพิ่มขึ้น สวนทางกับจำนวนวัยทำงานที่คาดว่าจะลดลง จากข้อมูลในงาน AGI...

อ่านต่อ
รอกกะลามะพร้าว

รอกกะลามะพร้าว

รอกกะลามะพร้าว หุบ-อ้า-อ้า-หุบ ป้องกันไหล่ติด พิชิตโรค อุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ จากภูมิปัญญาพื้นบ้านแบบไทยๆ ที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย ในโทรทัศน์ ที่เอากะลามะพร้าวมาร้อยเชือกสองเส้น มาดึงไ...

อ่านต่อ
สุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ

สุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ในชมรมและโรงเรียนผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจะพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธาน...

อ่านต่อ
ชมรมบุคคลต้นแบบ

ชมรมบุคคลต้นแบบ

ต้นแบบภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี : กับโครงการที่ผ่านการอนุมัติ เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชน ชมรมชมรมบุคคลต้นแบบ เป็นหนึ่งในตัวอย่างโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ ...

อ่านต่อ
DIY โมเดลเรือใบ-1

DIY โมเดลเรือใบ-1

ตามสัญญาครับ ขั้นตอนการทำโมเดลเรือใบไม้ไอติมสำหรับน้องๆ ที่ได้แนะนำไว้เมื่อตอนที่แล้ว เป็นการทำเรือแบบง่ายๆ แต่แข็งแรงและเมื่อทาสีด้านนอกแล้ว สามารถแล่นในน้ำได้ เราใช้ไม้ไอติมขนาดใหญ่ ซึ่งจะบางกว่า...

อ่านต่อ