สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
สานต่อที่พ่อทำ

สานต่อที่พ่อทำ

แอนิเมชันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ฟ้าทอฝัน The Inspiring King” , แอนนิเมชั่นอธิบาย "โครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" , ศิลปะไม้ไอติม โมเดลกังหันชัยพ...

อ่านต่อ
ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

พิพิธภัณฑ์ รฦก รัชกาล 9 Museum  เป็นความตั้งใจของ คุณอโณทัย ไพฑูรย์ ที่น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ ในอันที่จะจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นประโยช...

อ่านต่อ

Article

ความหวังของผู้สูงวัย

ความหวังของผู้สูงวัย

การเป็นกระบอกเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชน และกิจกรรมผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่องบนเว็บไซต์ “ใจอาสา” และเป็นสื่อกลางสนับสนุน ส่งเสริมให้ได้รับการถ่ายทอดต่อ ผ่านสื่อออนไลน์ และรายการโทรทัศน์ ...

อ่านต่อ
กลุ่มใจอาสาพัฒนาลำสามแก้ว

กลุ่มใจอาสาพัฒนาลำสามแก้ว

กลุ่มสูงวัยใจอาสา กับโครงการประชารัฐ พร้อมเทคโนโลยีสารสนเทศเต็มรูปแบบ เพื่อพัฒนาชุมชนให้ก้าวทันเศรษฐกิจไทย ยุคสังคมยุคดิจิตัล ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี...

อ่านต่อ
Young Happy ยังแฮปปี้

Young Happy ยังแฮปปี้

แนะนำเว็บไซต์สำหรับผู้สูงวัย YoungHappy.com จากที่คาดการณ์ว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเข้าไปทุกที ประชากรในส่วนนี้จะเพิ่มขึ้น สวนทางกับจำนวนวัยทำงานที่คาดว่าจะลดลง จากข้อมูลในงาน AGI...

อ่านต่อ
รอกกะลามะพร้าว

รอกกะลามะพร้าว

รอกกะลามะพร้าว หุบ-อ้า-อ้า-หุบ ป้องกันไหล่ติด พิชิตโรค อุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ จากภูมิปัญญาพื้นบ้านแบบไทยๆ ที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย ในโทรทัศน์ ที่เอากะลามะพร้าวมาร้อยเชือกสองเส้น มาดึงไ...

อ่านต่อ
สุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ

สุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ในชมรมและโรงเรียนผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจะพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธาน...

อ่านต่อ
ชมรมบุคคลต้นแบบ

ชมรมบุคคลต้นแบบ

ต้นแบบภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี : กับโครงการที่ผ่านการอนุมัติ เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชน ชมรมชมรมบุคคลต้นแบบ เป็นหนึ่งในตัวอย่างโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ ...

อ่านต่อ
DIY โมเดลเรือใบ-1

DIY โมเดลเรือใบ-1

ตามสัญญาครับ ขั้นตอนการทำโมเดลเรือใบไม้ไอติมสำหรับน้องๆ ที่ได้แนะนำไว้เมื่อตอนที่แล้ว เป็นการทำเรือแบบง่ายๆ แต่แข็งแรงและเมื่อทาสีด้านนอกแล้ว สามารถแล่นในน้ำได้ เราใช้ไม้ไอติมขนาดใหญ่ ซึ่งจะบางกว่า...

อ่านต่อ
โมเดลคุณขอมา

โมเดลคุณขอมา

ช่วงปิดเทอมใหญ่ ต้องขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ใจอาสา และติดต่อสั่งทำ โมเดลจำลองแบบต่างๆ เพื่อนำไปประกอบโครงงาน ซึ่งระยะหลังจะขอให้ทางกลุ่มงานประดิษฐ์ผู้สูงวัย ทำแบบจำลองง่ายๆ ข...

อ่านต่อ
การเข้าถึงกองทุนผู้สูงอายุ

การเข้าถึงกองทุนผู้สูงอายุ

กองทุนผู้สูงอายุ จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ในสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ...

อ่านต่อ
ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมวิถีไทยบ้านแม่คุณ

ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมวิถีไทยบ้านแม่คุณ

เป็นองค์กรเอกชน ที่อาจารย์ พยุง ใบแย้ม ได้ดำเนินกิจกรรมมาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยใช้งบประมาณส่วนตัว ให้เป็นแหล่งการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ ได้เข้าร่วมอบร...

อ่านต่อ
เสริมสร้างองค์ความรู้ผู้สูงวัย

เสริมสร้างองค์ความรู้ผู้สูงวัย

จากการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในภาคีเครือข่าย ที่ขอรับการสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 4 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 9-11...

อ่านต่อ
น้ำหมักเพื่อชุมชน2

น้ำหมักเพื่อชุมชน2

อีกก้าวหนึ่งของความมุ่งมั่น และตั้งใจของชมรมจักรยานบ้านกระแชง ซึ่งมีคุณสายัณห์  ประธานฯ คนขยัน นำสมาชิกจิตอาสาของชมรมฯ และชาวบ้านในตำบลบ้านกระแชง ทั้ง 4 หมู่ ทำน้ำหมักชีวจุลินทรีย์ (EM) สร้างสิ่ง...

อ่านต่อ